Privacyverklaring Liefs van Maike

Over ons privacybeleid

Liefs van Maike geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Liefs van Maike.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12 oktober 2021.

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens wij van jou verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij die gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via: info@liefsvanmaike.nl.

Liefs van Maike, gevestigd aan de Aaltenseweg 61, 7131 NB te Lichtenvoorde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 68835426 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. Liefs van Maike verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Liefs van Maike worden aangeboden op liefsvanmaike.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Liefs van Maike verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens, die je actief verstrekt door een account op onze website aan te maken, in (mail)correspondentie of telefonisch.
 • Foto's van producten bij jou thuis of in de winkel, mits je ons deze zelf gestuurd hebt per e-mail en/of social media en je toestemming geeft deze op onze website te plaatsen.

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer je onze website bezoekt, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring. Liefs van Maike verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling.
 • Het verzenden van de nieuwsbrief, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven door jezelf hiervoor aan te melden. (Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening goed en volledig uit te kunnen voeren.
 • Antwoord te geven op jouw vragen/opmerkingen, die je ons toestuurt via het contactformulier.
 • Je te informeren over wijzigen over je bestelling, de diensten en/of producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op liefsvanmaike.nl.
 • Om (wanneer dit afgesproken is) goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Liefs van Maike analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

3. Jonger dan 18 jaar

Onze website is voor iedereen toegankelijk. Maar als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken aan ons zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en). Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je deze toestemming (nog) niet hebt. Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 18 bent dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.

Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@liefsvanmaike.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Liefs van Maike neemt nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen zonder dat daar een medewerker van Liefs van Maike tussen zit.

5. Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet oneindig, maar alleen zolang het nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren en jij klant van ons bent. Dit zorgt ervoor dat we ten aanzien van het herroepingsrecht en de garantietermijnen onze taken goed en volledig kunnen blijven uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld een account aanmaakt om altijd makkelijk en snel te kunnen bestellen, is het niet aan ons om die gegevens te vernietigen (uiteraard wel op jouw verzoek). Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt voor statistische gegevens. Hiermee kunnen wij statistieken opbouwen, waarmee we de webwinkel kunnen verbeteren. Mailwisselingen die te maken hebben met bestellingen blijven ook bewaard om dezelfde reden. Facturen horen bij onze boekhouding en daarvoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst.

6a. Delen van persoonsgegevens met derden

Liefs van Maike verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor een dienst of bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, of wanneer wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn deze gegevens door te geven aan bevoegde instanties. Hieronder vind je de betrokken partijen aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken om een dienst of bestelling mogelijk te kunnen maken:

 • Mijnwebwinkel.nl
  Alle gegevens van onze website liefsvanmaike.nl staan opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel.nl.
 • MyParcel
  Wij verzenden via het verzendsysteem (verzendlabels en tracking van de (brievenbus-)pakketten) van MyParcel.
 • PostNL
  Al onze bestellingen worden verzonden via PostNL, de officiële partner van MyParcel.
 • Mollie Payments
  Onze digitale betalingen (iDEAL, Bancontact, creditcard) lopen via Mollie Payments.

Liefs van Maike heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik van jouw persoonsgegevens door derden. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Liefs van Maike via liefsvanmaike.nl verwerkt en wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen. Hiervoor verwijzen wij je dan ook graag naar de websites en privacyverklaringen van bovenstaande partijen.

6b. Delen van persoonsgegevens in geval van fraude, oplichting en/of diefstal

Liefs van Maike gebruikt je persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig worden de persoonsgegevens, zoals vermeld onder punt 1, overhandigd aan de overheid.

Persoonsgegevens, zoals vermeld onder punt 1, kunnen wij in het geval van oplichting en/of diefstal ook verstrekken aan de politie, justitie en andere opsporingsdiensten en derden om te voldoen aan wettelijke verplichting, een rechtelijk vonnis of ter voorkomen van, het opsporen van of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liefs van Maike gebruikt technische en functionele cookies tijdens een lopende sessie op de website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy, maar voor ons noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt er toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies op liefsvanmaike.nl niet meer naar behoren werken, wanneer jouw computer geen cookies (meer) kan ontvangen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account op de website. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid; Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, dien je per e-mail een verzoek tot inzage te sturen naar info@liefsvanmaike.nl met daarbij gevoegd een kopie van je identiteitsbewijs, zodat we weten dat het verzoek ook door jou is gedaan. We verzoeken je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Liefs van Maike zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

9. Beveiliging van je gegevens

Liefs van Maike neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens bij ons (toch) niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op info@liefsvanmaike.nl. Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Liefs van Maike heeft het recht om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van liefsvanmaike.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Op onze website, deze pagina, vind je altijd de meest recente versie ter inzage.

11. Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, voel je dan vrij contact met ons op te nemen.

Liefs van Maike
info@liefsvanmaike.nl
Aaltenseweg 61
7131 NB Lichtenvoorde
(geen bezoekadres)

© 2021 - 2023 Liefs van Maike | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel